Pagta aýal-gyzlaryň gaýyşly uky köýnegi

Gysga düşündiriş:

Elastik bel zolagy, doly çap dizaýny.Gursak multfilminiň örtügi.Sport stiliniň asma ýubkasyna meňzeş. Rezin çap, suw çap etmek, reaktiw çap etmek, çap etmek we çap etmek we ş.m. ýaly her dürli çap edýäris. Çap etmegiň hili berk we reňk bermeýär.Europeanewropa we Amerikan ululyklary ýaly isleseňiz, ähli bazarlar üçin amatly boluň.Doly düzülen.Her bir alyja ajaýyp hünärmen hyzmatlaryny hödürlemek üçin diňe bir elimizden gelenini etmeris, şeýle hem ýokary hilli aýal-gyzlar üçin gysga tomusky uky köýnekleriniň gijeki köýnekleri üçin tekliplerimizi almaga taýyn.

 

Material: 100% pagta
Matanyň gram agramy: 145-160g
Kategoriýa: Moda tomus
Iň az sargyt mukdary: 1000 sany


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Elastik bel zolagy, doly çap dizaýny.Gursak multfilminiň örtügi.Sport stiliniň asma ýubkasyna meňzeş. Trikota eşik egin-eşiklerini özleşdirýän daşary söwda kompaniýasy hökmünde önümlerimiz dünýä ýüzüne çykýar we ähli bazarlar üçin amatly.Bu önümiň ajaýyp ulanylyşy bar.Näçe ýaşyňyzda bolsaňyz, haýsy görnüşde bolsaňyz we haýsy ýurtda bolsaňyz, azajyk üýtgedilenden soň zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryp biler.

Önüm sergisi

IMG_4221(1)
IMG_4224(1)

Önümiň parametri

Locationerleşýän ýeri

Töleg +/-

X-Kiçijik

Kiçijik

Orta

LARGE

X-LARGE

XX-LARGE

CB LENGTH fm CBN

1/4

27 1/2

28

28 1/2

29

29 1/2

30

AKROSS GÖRNÜŞI

1/4

17 1/4

17 3/4

18 1/4

18 3/4

19 1/4

19 3/4

IEST GOWY 1 "pyçak (HALF)

1/4

19 1/2

20 1/2

21 1/2

22 1/2

24

25 1/2


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler