Pagta aýal-gyzlaryň emdirýän MAMA uky köýnegi

Gysga düşündiriş:

Enäniň gijeki geýimi kompaniýamyzyň aýratynlygy.Ene ajaýyp çalyşma, esasanam ene süýdüniň döwründe ene.Döş pijamasynyň bolmagy hem olar üçin uly rahatlykdyr.Bu enäniň gijeki geýimi diňe bir moda bolman, eýsem örän amatlydyr. Bu pudakda 20 ýyldan gowrak tejribämiz bar we bu ugurda gowy abraýymyz bar.Biziň çözgütlerimiz dünýädäki müşderileriň öwgüsini gazandy.Biziň maksadymyz müşderilere öz maksatlaryny durmuşa geçirmäge kömek etmekdir. Geljekdäki işewürlik kärhanalary bilen aragatnaşyk saklamak üçin söz alyjylaryň hemmesini kabul edýäris.

 

Material: 100% pagta
Matanyň gram agramy: 145-160g
Kategoriýa: MAMA DRESS
Iň az sargyt mukdary: 1000 sany


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Enäniň gijeki geýimi kompaniýamyzyň aýratynlygy.Ene ajaýyp çalyşma, esasanam ene süýdüniň döwründe ene.Döş pijamasynyň bolmagy hem olar üçin uly rahatlykdyr.Bu enäniň gijeki köýnegi diňe bir moda bolman, eýsem örän amatlydyr. Trikota har eşikleri özleşdirýän daşary söwda kompaniýasy hökmünde önümlerimiz dünýä ýüzüne çykýar we ähli bazarlar üçin amatly.Bu önümiň ajaýyp ulanylyşy bar.

Önüm sergisi

IMG_4231(2)
IMG_4231(1)

Önümiň parametri

Locationerleşýän ýeri

Töleg +/-

X-Kiçijik

Kiçijik

Orta

LARGE

X-LARGE

XX-LARGE

CB LENGTH fm CBN

1/4

27 1/2

28

28 1/2

29

29 1/2

30

AKROSS GÖRNÜŞI

1/4

17 1/4

17 3/4

18 1/4

18 3/4

19 1/4

19 3/4

IEST GOWY 1 "pyçak (HALF)

1/4

19 1/2

20 1/2

21 1/2

22 1/2

24

25 1/2


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler