CVC aýal-gyzlaryň emdirýän MAMA uky köýnegi PEACH

Gysga düşündiriş:

Enäniň gijeki geýimi kompaniýamyzyň aýratynlygy.Ene ajaýyp çalyşma, esasanam ene süýdüniň döwründe ene.Döş pijamasynyň bolmagy hem olar üçin uly rahatlykdyr.Bu enäniň gijeki geýimi diňe bir moda bolman, eýsem örän amatlydyr. Biz ýokary derejeli iş düşünjesi, önümi dogruçyl satmak, iň oňat we çalt kömek bermek bilen ýokary hilli önüm öndürmegi talap edýäris.size diňe bir ýokary hilli önüm ýa-da hyzmat we uly girdeji getirmez, iň möhümi Öndüriji üçin tükeniksiz bazary eýelemekdir.

 

Material: 50% KOTON 50% POLYESTER
Matanyň gram agramy: 145-160g
Kategoriýa: MAMA DRESS
Iň az sargyt mukdary: 1000 sany


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Enäniň gijeki geýimi kompaniýamyzyň aýratynlygy.Ene ajaýyp çalyşma, esasanam ene süýdüniň döwründe ene.Döş pijamasynyň bolmagy hem olar üçin uly rahatlykdyr.Bu enäniň gijeki köýnegi diňe bir moda bolman, eýsem örän amatlydyr. Trikota har eşikleri özleşdirýän daşary söwda kompaniýasy hökmünde önümlerimiz dünýä ýüzüne çykýar we ähli bazarlar üçin amatly.Bu önümiň ajaýyp ulanylyşy bar.

Önüm sergisi

IMG_4243(1)
IMG_4239(1)

Önümiň parametri

Locationerleşýän ýeri

Töleg +/-

X-Kiçijik

Kiçijik

Orta

LARGE

X-LARGE

XX-LARGE

CB LENGTH fm CBN

1/4

27 1/2

28

28 1/2

29

29 1/2

30

AKROSS GÖRNÜŞI

1/4

17 1/4

17 3/4

18 1/4

18 3/4

19 1/4

19 3/4

IEST GOWY 1 "pyçak (HALF)

1/4

19 1/2

20 1/2

21 1/2

22 1/2

24

25 1/2


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler