Pagta aýal-gyzlaryň uzyn ýeňli eşigi PEACH

Gysga düşündiriş:

Ter mata Nightgown, ýazda, tomusda we güýzde hem halaýar. Pagta materialy orta çeýeligi bilen rahat we dem alýar.Biriniň häsiýeti önümleriň ýokary hilini kesgitleýär, jikme-jiklikler önümleriň gowy hilini kesgitleýär, Hytaýyň altyn üpjün edijisi üçin Hytaýyň altyn üpjün edijisi, uky geýimi we içki eşikleri üçin ýöriteleşdirilen seksi aýal-gyzlar üçin REALISTIC, TERJIME EDIP BOLANOK öňe gitmek bilen, barha giňeýän önümler aralygymyza göz aýlaýarys we hünärmen hyzmatlarymyzy kämilleşdirýäris.

 

Material: 100% pagta
Matanyň gram agramy: 145-160g
Kategoriýa: Öý eşigi
Iň az sargyt mukdary: 1000 sany


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Ter mata Nightgown hem ýazda, tomusda we güýzde halaýar.Şetdaly deriňizi ak we gyzyl edýär we has ýagty görünýär. Trikota eşik eşiklerini özleşdirýän daşary söwda kompaniýasy hökmünde önümlerimiz dünýä ýüzüne çykýar we ähli bazarlar üçin amatly.Bu önümiň ajaýyp ulanylyşy bar.Biriniň häsiýeti önümleriň ýokary hilini kesgitleýär, jikme-jiklikler önümleriň gowy hilini kesgitleýär, Hytaýyň altyn üpjün edijisi üçin Hytaýyň altyn üpjün edijisi, uky geýimi we içki eşikleri üçin ýöriteleşdirilen seksi aýal-gyzlar üçin REALISTIC, TERJIME EDIP BOLANOK öňe gitmek bilen, barha giňeýän önümler aralygymyza göz aýlaýarys we hünärmen hyzmatlarymyzy kämilleşdirýäris.

Önüm sergisi

IMG_4245(1)
IMG_4247(1)

Önümiň parametri

Locationerleşýän ýeri

Töleg +/-

X-Kiçijik

Kiçijik

Orta

LARGE

X-LARGE

XX-LARGE

CB LENGTH fm CBN

1/4

AKROSS GÖRNÜŞI

1/4

17 1/4

17 3/4

18 1/4

18 3/4

19 1/4

19 3/4

IEST GOWY 1 "pyçak (HALF)

1/4

19 1/2

20 1/2

21 1/2

22 1/2

24

25 1/2


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler