Pagta aýal-gyzlaryň gysga ýeňli uky köýnegi

Gysga düşündiriş:

Günorta Hytaý Pijamas üçin Hytaý altyn üpjün edijisi, kompaniýamyz “arzan bahadan, has ýokary hilli we müşderilerimiz üçin has köp girdeji gazanmak” ruhuna eýerýär.Bir setirden zehinleri ulanyp, “dogruçyllyk, ak ýüreklilik, hakyky zat we yhlas” ýörelgesine eýerip, kompaniýamyz içerde we daşary ýurtly müşderiler bilen umumy ösüş gazanmagy umyt edýär!

 

Material: 100% pagta
Matanyň gram agramy: 145-160g
Kategoriýa: Tomusky nusgawy köýnek
Iň az sargyt mukdary: 1000 sany


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Heartürek gijeki geýimleriň hemmesinde ýönekeý. Orta ýokary çeýeligi bilen ýokary hilli çap we amatly we dem alýan pagta mata.Dynç alanyňyzda iň gowy saýlaw .Olar isleseňiz Europeanewropa we Amerikan ululyklary ýaly ähli bazarlar üçin amatly.Doly düzülen.Özüňiziň ýakymly pikiriňizi aýdyň, geliň.

Önüm sergisi

IMG_4251(1)
IMG_4253(1)

Önümiň parametri

Locationerleşýän ýeri

Töleg +/-

X-Kiçijik

Kiçijik

Orta

LARGE

X-LARGE

XX-LARGE

CB LENGTH fm CBN

1/4

27 1/2

28

28 1/2

29

29 1/2

30

AKROSS GÖRNÜŞI

1/4

17 1/4

17 3/4

18 1/4

18 3/4

19 1/4

19 3/4

IEST GOWY 1 "pyçak (HALF)

1/4

19 1/2

20 1/2

21 1/2

22 1/2

24

25 1/2


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler