Şanhaýyň EUB-den import edýän eşikleri ýanwar-iýul aýlarynda iki esse köpelýär

news2

Şanhaýda belent binalary görmek bolýar.[Surat / Sipa]

Şanhaý, sişenbe güni Şanhaýyň gümrük maglumatlaryna görä, şu ýylyň ilkinji ýedi aýynda Şanhaýda Europeanewropa Bileleşiginden (EUB) egin-eşik we esbaplar importynyň takmynan iki esse ýokarlanandygy habar berildi.

Januaryanwar aýyndan iýul aýyna çenli import 13,47 milliard ýuana (2,07 milliard dollar) deň bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 99,9 göterim ýokarlandy we şol döwürde eksportyň mukdary 7,04 milliard ýuana deň boldy.

Gümrük görkezijileri ilkinji ýedi aýda Şanhaýyň EUB-den deri we sütükli önümleriň importynyň 11,2 milliard ýuana barabar bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 94,8 göterim ýokarlandygyny görkezdi.

Şanhaý tarapyndan importyň köpelmeginden Fransiýa we Italiýa gönüden-göni peýdalanýan ýurtlardy.Ilkinji ýedi aýda Şanhaýyň iki ýurt bilen söwda mukdary degişlilikde 61,21 milliard ýuana we 60,02 milliard ýuana ýetdi, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 39,1 göterim we 49,5 göterim ýokarlandy.

Şol bir wagtyň özünde, ShanghaiB-den Şanhaýyň kosmetika we şahsy ideg önümleriniň importy 12,52 milliard ýuana barabar bolup, ilkinji ýedi aýda 21,2 göterim ýokarlandy.

Gümrük, importyň ösüşini hytaýly müşderileriň sarp ediş güýjüniň we import edilýän eşiklere bolan gyzyklanmanyň artmagy bilen baglanyşdyrýar.Hytaýyň halkara import sergisi ýaly sergi platformalary hem has köp EUB önümlerini Hytaýa ornaşdyrmakda möhüm rol oýnady.

Şanhaýyň iň uly söwda hyzmatdaşy EUB bilen Şanhaýyň söwda mukdary ilkinji ýedi aýda 451,58 milliard ýuana ýetdi we geçen ýyl bilen deňeşdirilende 26 göterim ösdi we Şanhaýyň umumy daşary söwdasynyň 20,4 göterimini emele getirdi.


Iş wagty: Noýabr-01-2021