Içki eşik

 • Cotton Women’s Long Sleeved Fashion Shirt

  Pagta aýal-gyzlaryň uzyn ýeňli moda köýnegi

  Trikota shirt köýnek gijesi, soňky ýyllarda iň meşhur stil.Doly açyk tokly we ýönekeý çap dizaýny bolan gysga yubka ýönekeý we moda duýgusyny ýitirmeýär.Öý eşiklerini diňe bir oňaýly däl, eýsem özüne çekiji hem ediň. Amatly pagta materialy, orta çeýeligi bilen aýratyn. Dokalan mata we Trikota fabric matadan ýumşak modelleri alalyň. Doly düzülen. PJ-leriň ajaýyp syýahaty.Biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň, muny siziň üçin edýäris.

   

  Material: 100% pagta
  Matanyň gram agramy: 145-160g
  Kategoriýa: Aýal-gyzlar moda bahar köýnegi
  Iň az sargyt mukdary: 1000 sany

 • Cotton Women’s Straped Summer Pajama

  Pagta aýal-gyzlaryň gaýyşly tomus pijama

  Beliň iki gapdalynda berkidiji bezegli asma bezeg.Boýag şortikler.Stili ykjam we jyns taýdan düzüň. Tejribeli zawod we kompaniýa hökmünde, ajaýyp we ajaýyp bolmak üçin ähli tagallalary ederis we halkara ýokary derejeli we ýokary tehnologiýaly kärhanalaryň hatarynda durmak üçin ýollarymyzy çaltlaşdyrarys. Hytaýyň arzan bahasy Hytaý moda trikotawear eşikleri, Harytlary islegleriňize görä düzüp bileris we alanyňyzda hut özüňiz taýýarlarys.

   

  Material: 100% pagta
  Matanyň gram agramy: 145-160g
  Kategoriýa: Aýallar ýokary tomus
  Iň az sargyt mukdary: 1000 sany

 • CVC women’s Lactating MAMA Sleepshirt PEACH

  CVC aýal-gyzlaryň emdirýän MAMA uky köýnegi PEACH

  Enäniň gijeki geýimi kompaniýamyzyň aýratynlygy.Ene ajaýyp çalyşma, esasanam ene süýdüniň döwründe ene.Döş pijamasynyň bolmagy hem olar üçin uly rahatlykdyr.Bu enäniň gijeki geýimi diňe bir moda bolman, eýsem örän amatlydyr. Biz ýokary derejeli iş düşünjesi, önümi dogruçyl satmak, iň oňat we çalt kömek bermek bilen ýokary hilli önüm öndürmegi talap edýäris.size diňe bir ýokary hilli önüm ýa-da hyzmat we uly girdeji getirmez, iň möhümi Öndüriji üçin tükeniksiz bazary eýelemekdir.

   

  Material: 50% KOTON 50% POLYESTER
  Matanyň gram agramy: 145-160g
  Kategoriýa: MAMA DRESS
  Iň az sargyt mukdary: 1000 sany